BIOS

Pica sobre el Jellicle que vulguis per saber com és

Pumpum Pam
Real Monty
La Tigresseta
Panxa Contenta
Audàcia
En Lleo
Bridgetjons
Nikitankt
Shotet
Laranya
AI Leong
Remo Williams
Sama Wong      

 

ProtàgoresCal·líopeCrunch